Föreningen

Föreningen

Designformation är ett kreativt ateljékollektiv som drivs som en ideell förening. Vår vision är att utveckla möjligheter för verksamhet inom konst- och kulturliv i Göteborg med omnejd. Vi driver kurser via Abf, anordnar Workshops och samlar regelbundet människor för syjuntor. Vi jobbar för en genomarbetad miljöprofil, flertalet av kreatörerna fokuserar på återbruk och redesign som en drivkraft för kreativitet och skapande. Vårt arbete utgår från föreningens Stadgar

En stor del i arbetet består även av att kunna erbjuda bra och prisvärda ateljéplatser. Detta för att vi tror att en arbetsplats är en bra nyckel till att kreatören skall kunna skapa förutsättningar för sig själv. Detta sker i form av både fasta långvariga platser för kreativt företagande men även för kortvariga intensiva projekt eller en utställning i vårt showroom (se under rubrik Verksamhet och Lokaluthyrning).
Vårt fokus har varit och är textilt uttryck men omfamnar även andra konst och hantverksuttryck. Idag består kollektivet av fem textilkompetenta tjejer som, under samma tak, arbetar inom olika textila uttryck/discipliner med våra speciella uttryck.
Våra roller i föreningen är;

• My Axelsson, ordf. 0709-21 26 02
• Katrin Mattiasson, kassör 0709-69 58 65

Vill du veta vad vi gör som kreatörer? Se under rubrik Kreatörer